GeneralforsamlingReferat fra generalforsamling 28.mars 2019

Referat fra generalforsamling 5. april 2018

Referat fra generalforsamling 23. mars 2017

Referat fra generalforsamling 5. april 2016

Referat fra generalforsamling 18. mars 2015

Referat fra generalforsamling 20. mars 2014

Referat fra generalforsamling 21. mars 2013

Referat fra generalforsamling 22. mars 2012

Referat fra generalforsamling 31. mars 2011

Referat fra generalforsamling 25. mars 2010

Referat fra generalforsamling 26. mars 2009

Referat fra generalforsamling 27. mars 2008