Styret - Blaker Samfunnshus 2017-18Leder: Knut Egil Hagen

Nestleder: Dag Nord (representant for Blaker Ungdomslag)

Styremedlem: Kjell Kurland (representant for Bondelaget)

Styremedlem: Pål Toreid

Styremedlem: Johny Delerud (representant for Blaker Idrettslag)

Vararep. 1: Kai Helge Fjuk

Vararep. 2: Morten Bakken